Kalkulowanie wynagrodzeń pracowników

Kalkulowanie wynagrodzeń pracowników polega na ustaleniu kwoty, która zostanie wypłacona pracownikowi, kwot składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy odprowadzany do urzędu skarbowego. Z innych potrąceń od kwoty brutto wynagrodzenia istotne są także składki na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W kwocie wypłacanej pracownikowi należy uwzględnić premie, prowizje i nagrody. Wyliczenia wynagrodzenia zależą też od umów, na których zatrudnione są dane osoby (jak umowa o pracę, zlecenie, dzieło czy o pracę tymczasową) oraz inne czynniki.

Jak widać ustalanie prawidłowych kwot, jest procesem złożonym i wymagającym wyjątkowej rzetelności. Pomyłki w tej dziedzinie mogą mieć dla firmy poważne konsekwencje. Dlatego proponujemy Państwu usługę outsourcingu płacowego.

Dzięki przekazaniu nam kwestii dotyczących naliczania wynagrodzenia zyskują Państwo: 

  • gwarancję, że pracownicy firmy otrzymają swoje pensje w odpowiedniej wysokości i terminowo,
  • zmniejszenie ryzyka biznesowego,
  • redukcję kosztów, dzięki brakowi konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników odpowiedzialnych za ten aspekt,
  • obsługę naliczania wynagrodzenia przez doświadczonych ekspertów. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami przepisów i gwarantujemy prawidłowość przeprowadzania całego procesu.
Interesuje Cię nasza oferta?

Skup się na swojej działalności, a nam pozostaw naliczanie płac. Napisz lub zadzwoń, by omówić warunki współpracy! 

Telefon 58 300 00 64 Przejdź do formularza arrow

Opracowywanie regulaminów pracy

Regulamin pracy określa prawa i obowiązki pracowników, a także porządek i organizację procesu pracy. Wszyscy pracownicy zobowiązują się go przestrzegać. Dokument muszą sporządzić firmy, które zatrudniają 50 i więcej pracowników. Jego posiadanie może być jednak korzystne dla mniejszych firm.

Najważniejszą zaletą wdrożenia regulaminu jest fakt, że prawa pracodawcy i pracownika zostają uregulowane, co potrafi pomóc w zapobieganiu ewentualnym sporom. Ponadto sprzyja on bezpieczeństwu pracy, co ma szczególne znaczenie np. w zakładach produkcyjnych.

Tworzenie regulaminów pracy wymaga doskonałej znajomości prawa pracy oraz rzetelności w ustaleniu wszystkich aspektów działania firmy. Zlecając tę usługę nam, zyskujecie Państwo pewność, że dokument będzie kompleksowy i zgodny z przepisami.

Interesuje Cię nasza oferta?

Skup się na swojej działalności, a nam pozostaw naliczanie płac. Napisz lub zadzwoń, by omówić warunki współpracy! 

Telefon 58 300 00 64 Przejdź do formularza arrow