Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na nie. Możesz też odmówić zgody opuszczając tę stronę.
Przejdź do serwisu
X

Ankieta informacyja

Proszę wypełnić wszystkie pola i potwierdzić naciskając przycisk wyślij

Nazwa podmiotu:

Adres siedziby:

Forma prawna:

Podstawowy rodzaj działalności:

Liczba zatrudnionych:

Suma bilansowa:

Wielkość aktywów trwałych:

Wielkość kapitałów własnych w tym wynik netto:

Przychody ze sprzedaży podstawowej:

Pozostałe przychody operacyjne:

Przychody finansowe:

Czy sprawozdanie podmiotu podlega obowiazkowi corocznego badania zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości:

Ilość i rodzaj dokumentów do zaksięgowania w miesiacu:

Faktury sprzedaży:

Faktury zakupu:

Inne:

Wykaz stosowanych w rachunkowości programów komputerowych:

Ilość osób zatrudnionych w księgowości:

Inne ważne informacje wynikajace ze specyfiki działalności podmiotu:

Adres kontaktowy e-mail: